ERGOTHERAPIE NETWERK AMSTERDAM

Wij zijn hét samenwerkingsverband van ergotherapeuten in Amsterdam.

Ergotherapeuten in Amsterdam verenigd voor de juiste zorg op de juiste plek.

Het Ergotherapie Netwerk Amsterdam (ENA) is de gesprekspartner voor beleidsmakers en stakeholders die betrokken zijn bij de organisatie en ontwikkeling van de eerstelijnszorg ergotherapie in Amsterdam.

Vind een ergotherapeut SLUIT JE AAN CONTACT

Onze missie

Door ergotherapeuten te linken, de onderlinge samenwerking te faciliteren en kennis te delen willen we de kwaliteit van eerstelijns zorg in Amsterdam optimaliseren. Wij hebben voor ogen een actieve rol te krijgen in het toegankelijk maken van Amsterdam voor iedereen.

Onze visie

Volgens ons zou het voor iedere Amsterdammer met een beperking mogelijk moeten zijn een betekenisvol leven te leiden in de eigen gekozen omgeving. Dit kan worden bewerkstelligd wanneer ergotherapeuten en beleidsmakers de dialoog aangaan en samen kijken naar de grenzen en mogelijkheden.

Onze functie

Wij fungeren als aanspreekpunt voor aangesloten ergotherapeuten in Amsterdam. Wij adviseren beleidsmakers, stimuleren samenwerking en zorgen voor een heldere informatie-voorziening. Wij behartigen de belangen van zowel ergotherapeuten als onze cliënten.

Zo kwam het ENA tot stand

Het ENA is een coöperatie van 15 eerstelijns ergotherapiepraktijken en zorgorganisaties die eerstelijns ergotherapie aanbieden aan volwassenen in Amsterdam. Het netwerk is opgezet in 2012 maar we besloten in 2019 dat het tijd werd voor een professionaliseringsslag. Gaandeweg hebben we zoveel mogelijk ergotherapiepraktijken in Amsterdam benaderd om deel uit te maken van ons netwerk. Ruim 75% daarvan besloot dat ook te doen. Zo kreeg ons netwerk steeds meer vorm. In 2022 schreven wij het ENA in bij de Kamer van Koophandel en was het een officiële coöperatie.  Wij hopen dat zich nog meer ergotherapeuten bij ons netwerk zullen aansluiten zodat we nog gerichter kunnen werken aan ons doel: onderlinge samenwerking tussen ergotherapeuten stimuleren en de faciliteiten en daarmee het leven van onze cliënten blijven verbeteren.

Een aanspreekpunt voor betrokken partijen

De functie van het ENA is tweeledig. Enerzijds kunnen wij als groep ergotherapeuten als geen ander meedenken over beslissingen in het publieke domein. Daarom hebben wij als groep graag een stem in wat er gebeurt in het publieke domein. Wij weten namelijk precies waar behoefte aan is en waar knelpunten liggen. Anderzijds kunnen wij op een eenduidige en heldere manier onze groep ergotherapeuten op de hoogte houden over alles wat er speelt op beleidsgebied en het gebied van ruimtelijke ordening. Wij zijn daarom hét aanspreekpunt voor partijen die betrokken zijn bij de organisatie en ontwikkeling van de eerstelijnszorg in Amsterdam. Bijvoorbeeld door met de gemeente om tafel te zitten en jaarlijks meerdere informatieve bijeenkomsten te organiseren voor onze leden.

Samenwerking met andere disciplines

Ergotherapie is één speler in de paramedische zorg in Amsterdam. Om de juiste zorg en voorzieningen op de juiste plek te krijgen is het belangrijk om nauw samen te werken met andere paramedici in Amsterdam. We zijn daarom met het ENA aangesloten bij het Amsterdams Paramedisch Platform (APP).

Hier werken fysiotherapeuten, oefentherapeuten, logopedisten en diëtisten samen aan het optimaliseren van de eerstelijns zorg. Een van de belangrijkste doelen is hierbij om mensen zo lang en actief mogelijk thuis te kunnen laten wonen. Aangezien er landelijk een behoefte bestaat voor meer regionaal georganiseerde samenwerkingspartners, wordt het APP ondersteunt vanuit het ELAA (eerste lijn Amsterdam & Almere). Zo draagt het APP bij aan het optimaliseren van de samenwerking in de regio.

Een paar leuke feiten

+10

Jaar actief

+15

Aangesloten praktijken

+7

Stadsdelen

Wil je lid worden of heb je een vraag?

Heb je een ergotherapiepraktijk en wil je je aansluiten bij ons netwerk? Dat kan! Vul hier je naam en e-mailadres is en we nemen contact met je op! Ben je opzoek naar een ergotherapeut in Amsterdam ? Bekijk dan hier welke ergotherapeuten jou verder kunnen helpen.